Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2017

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ”

Εγγραφείτε στην επιστημονική εκδήλωση

Πληροφορίες

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Υπεύθυνος Διεύθυνσης: Κυριάκος Δ. Κτενίδης, Καθ/τής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η επιστημονική εκδήλωση με θέμα ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2017: Σύγχρονη Αγγειοδιαγνωστική και Νέες Εξελίξεις στην Αγγειοχειρουργική” θα πραγματοποιηθεί στις 08-09 Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Palace Hotel, Μοναστηρίου 305, Τ.Κ. 546 28, Θεσσαλονίκη, Tηλ. 2310 549000, grandhotelpalace.gr/


Η νοσηλευτική εκδήλωση με θέμα «Νοσηλευτική Παρέμβαση στη Σύγχρονη Αγγειοδιαγνωστική» θα πραγματοποιηθεί στις 08 Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Palace Hotel, Μοναστηρίου 305, Τ.Κ. 546 28, Θεσσαλονίκη, Tηλ. 2310 549000, grandhotelpalace.gr/

Η νοσηλευτική εκδήλωση πραγματοποιείται από την Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ” στο πλαίσιο των “ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΧΕΠΑ”

 

 

Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής
Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία
Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος

Η επιστημονική εκδήλωση έχει λάβει την έγκριση του Ε.Ο.Φ. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους να κατεβάσουν το αρχείο, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία διοργάνωσης για την αποστολή της.

Η επιστημονική εκδήλωση “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2017” είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε

Δείτε την απόφαση εδώ 

Εγγραφές & Παρακολούθηση

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση της επιστημονικής εκδήλωσης επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας. Οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία των φοιτητών είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Στη δωρεάν εγγραφή περιλαμβάνονται:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών διαλέξεων
  • Παραλαβή του τελικού προγράμματος της επιστημονικής εκδήλωσης
  • Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
  • Προσφορά καφέ και ελαφρύ γεύματος σύμφωνα με το πρόγραμμα
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης μοριοδοτημένο από τον Π.Ι.Σ.
  • Βεβαίωση συμμετοχής για άλλους επιστήμονες υγείας.

 Μοριοδότηση

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την επιστημονική εκδήλωση.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα γίνεται από τη Γραμματεία και μόνο μετά την παράδοση του συμπληρωμένου Εντύπου Αξιολόγησης από τους συνέδρους. Βασική προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του 60% των εργασιών της επιστημονικής εκδήλωσης. ‘Όσοι σύνεδροι επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στα αγγλικά, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

 Γραμματεία Συνεδρίου

 

 

Alpha Public Relations | Health Communications Agency
Πυθέου 55 & Ηλία Ηλιού, ΤΚ 117 43, Αθήνα | Τηλ.: 210 3645 629 | Fax: 210 3644 441
www.apr.com.gr | info@apr.com.gr

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Νοσηλευτικό και Ιατρικό πρόγραμμα

Εγγραφή

Εγγραφείτε στο Συνέδριο

Επικοινωνία

Για διευκρινήσεις σχετικά με την επιστημονική εκδήλωση επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Χορηγικές Προτάσεις Προβολής

Γίνετε χορηγός