Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2019

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ”

Πληροφορίες

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Διευθυντής: Καθηγητής Κυριάκος Δ. Κτενίδης

Η επιστημονική εκδήλωση ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2019 με θέμα “ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” θα πραγματοποιηθεί το 13 και 14 Δεκεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305).

 

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας

Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων

 

Εγκρίθηκε. Για την απόφαση δείτε εδώ 

Αξιολογήθηκε. Δείτε περισσότερα εδώ

 

Εγγραφές & Παρακολούθηση

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση της επιστημονικής εκδήλωσης επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας. Οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία των φοιτητών είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Στη δωρεάν εγγραφή περιλαμβάνονται:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών διαλέξεων
  • Παραλαβή του τελικού προγράμματος της επιστημονικής εκδήλωσης
  • Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
  • Προσφορά καφέ και ελαφρού γεύματος σύμφωνα με το πρόγραμμα
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης μοριοδοτημένο από τον Π.Ι.Σ.
  • Βεβαίωση συμμετοχής για άλλους επιστήμονες υγείας.

 Μοριοδότηση

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 12 Εθνικά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την επιστημονική εκδήλωση.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα γίνεται από τη Γραμματεία και μόνο μετά την παράδοση του συμπληρωμένου Εντύπου Αξιολόγησης από τους συνέδρους. Βασική προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του 60% των εργασιών της επιστημονικής εκδήλωσης. ‘Όσοι σύνεδροι επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στα αγγλικά, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

 Γραμματεία Συνεδρίου

 

 

Alpha Public Relations | Health Communications Agency
Πυθέου 55 ΤΚ 117 43, Αθήνα | Τηλ.: 210 3645 629 | Fax: 210 3644 441
www.apr.com.gr | info@apr.com.gr

Χορηγικές Προτάσεις Προβολής

Γίνετε χορηγός