Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2018

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ”

Πληροφορίες

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Διευθυντής: Καθηγητής Κυριάκος Δ. Κτενίδης

Η επιστημονική ημερίδα ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2018 με θέμα ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, ΜΗ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305).

 

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής
Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων

Δείτε εδώ την έγκριση

Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του κώδικα (δείτε εδώ)

 

Εγγραφές & Παρακολούθηση

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση της επιστημονικής εκδήλωσης επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας. Οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία των φοιτητών είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Στη δωρεάν εγγραφή περιλαμβάνονται:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών διαλέξεων
  • Παραλαβή του τελικού προγράμματος της επιστημονικής εκδήλωσης
  • Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
  • Προσφορά καφέ και ελαφρού γεύματος σύμφωνα με το πρόγραμμα
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης μοριοδοτημένο από τον Π.Ι.Σ.
  • Βεβαίωση συμμετοχής για άλλους επιστήμονες υγείας.

 Μοριοδότηση

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει οκτώ (8) Εθνικά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την επιστημονική ημερίδα.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα γίνεται από τη Γραμματεία και μόνο μετά την παράδοση του συμπληρωμένου Εντύπου Αξιολόγησης από τους συνέδρους. Βασική προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του 60% των εργασιών της επιστημονικής εκδήλωσης. ‘Όσοι σύνεδροι επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στα αγγλικά, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

 Γραμματεία Συνεδρίου

 

 

Alpha Public Relations | Health Communications Agency
Πυθέου 55 & Ηλία Ηλιού, ΤΚ 117 43, Αθήνα | Τηλ.: 210 3645 629 | Fax: 210 3644 441
www.apr.com.gr | info@apr.com.gr

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό πρόγραμμα
last update 30/11/2018

l

Εγγραφή

Δωρεάν εγγραφή. Η φόρμα για το 2019 θα είναι διαθέσιμη σε λίγο καιρό

Επικοινωνία

Για διευκρινήσεις σχετικά με την επιστημονική εκδήλωση επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Χορηγικές Προτάσεις Προβολής

Γίνετε χορηγός