Φωτογραφίες από την Εκδήλωση – “Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014”