Φωτογραφίες από την Εκδήλωση – “Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2015”