Η Α’ ανακοίνωση του επιστημονικού προγράμματος για την ημερίδα ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2018 πρόκειται να αναρτηθεί προσεχώς.