Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί προσεχώς