Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ”

Πληροφορίες

Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Διευθυντής: Καθηγητής Κυριάκος Δ. Κτενίδης

Η επιστημονική διημερίδα ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί 27 και 28 Ιανουαρίου 2023.

Αναμένεται

Αναμένεται

Εγγραφές & Παρακολούθηση

Η επιστημονική εκδήλωση έχει ελεύθερη είσοδο. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Η επιστημονική εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες της υγείας. Συγκεκριμένα σε ιατρούς, σε νοσηλευτές και προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.aggeiakesimeresahepa.gr

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας. Οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία των φοιτητών είναι απαραίτητο να αποστέλλουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. Στη δωρεάν εγγραφή περιλαμβάνονται:

 

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών εργασιών.

  • Πρόσβαση στο συνεδριακό υλικό.

  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης μοριοδοτημένο από τον Π.Ι.Σ (για ιατρούς).

  • Βεβαίωση συμμετοχής για άλλους επιστήμονες υγείας.

 Μοριοδότηση

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πρόκειται να χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την επιστημονική εκδήλωση.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η αποστολή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία και μόνο μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Βασική προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του 60% των εργασιών της επιστημονικής εκδήλωσης. 

Οι σύνεδροι που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ιατρών (νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές ιατρικής ή/και νοσηλευτικής) θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής άνευ μοριοδότησης από τον Π.Ι.Σ.. Η αποστολή θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά και μόνο έπειτα από τη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

 Γραμματεία Συνεδρίου

 

 

Alpha Public Relations | Health Communications Agency
Πυθέου 55 ΤΚ 117 43, Αθήνα | Τηλ.: 210 3645 629 | Fax: 210 3644 441
www.apr.com.gr | info@apr.com.gr

Χορηγικές Προτάσεις Προβολής

NEW - logo OUTLINE no background copyΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Alpha Public Relations & Integrated Marketing S.A.
A Health Communications Agency
Πυθέου 55, 117 43, Αθήνα
Τηλ. 210 3645 629 | F: 210 364 4441
E-mail: info@apr.com.gr | Web: www.apr.com.gr