Αγγειακές Ημέρες 2024

Φλεβικές Παθήσεις: Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση

Ευχαριστίες

Η οργανωτική επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους

NEW - logo OUTLINE no background copyΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Alpha Public Relations & Integrated Marketing S.A.
A Health Communications Agency
Πυθέου 55, 117 43, Αθήνα
Τηλ. 210 3645 629 | F: 210 364 4441
E-mail: info@apr.com.gr | Web: www.apr.com.gr