Το πρόγραμμα θα αναρτάται αναθεωρημένο κάθε φορά που προκύπτει οποιαδήποτε αλλαγή και θα αναγράφεται προς διευκόλυνση των συνέδρων η ημερομηνία ανάρτησης.