Οι σύνεδροι που έχουν κάνει ήδη την προεγγραφή τους από το Eventbrite (είτε μέσω Facebook ή από το site της επιστημονικής εκδήλωσης www.aggeiakesimeresahepa.gr) για να μπορέσουν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν ζωντάνα τις επιλεγμένες εκδηλώσεις (είτε τη νοσηλευτική εκδήλωση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID-19 που θα λάβει χώρα στις 29 Ιανουαρίου 2021 ή την επιστημονική εκδήλωση ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ (29-30 Ιανουαρίου 2021) θα πρέπει απαραίτητα να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας του συνεδρίου ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ.

Για την σύνδεση και παρακολούθηση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή.

Οι εγγραφές στην πλατφόρμα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με ελληνικά κεφαλαία γράμματα.
Το όνομα και το επώνυμο θα εμφανίζεται στη βεβαίωση παρακολούθησης όπως δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα.