Με επίκαιρα θέματα και κανοτομίες στην αγγειοχειρουργική συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά η εκδήλωση Αγγειακές Ημέρες 2023. Φετινό θέμα είναι: “Ανευρυσματική νόσος – Μη αθηρωματικές αγγειοπάθειες – Καινοτομίες στην Αγγειοχειρουργική”. Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης αναρτήθηκε. Η συμμετοχή κάποιων ομιλητών είναι υπό επιβεβαίωση.