Αγγειακές Ημέρες 2023

Διατομεακή Αντιμετώπιση του Συνδρόμου του Διαβητικού Ποδιού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2023

Αξιολόγηση ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2023

Η αξιολόγηση της επιστημονικής εκδήλωσης έχει κλείσει.
Ευχαριστούμε πολύ.

NEW - logo OUTLINE no background copyΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Alpha Public Relations & Integrated Marketing S.A.
A Health Communications Agency
Πυθέου 55, 117 43, Αθήνα
Τηλ. 210 3645 629 | F: 210 364 4441
E-mail: info@apr.com.gr | Web: www.apr.com.gr