Αγγειακές Ημέρες 2023

Διατομεακή Αντιμετώπιση του Συνδρόμου του Διαβητικού Ποδιού

PROMO ΕΝΤΥΠΑ

GORE TAG VISTA MEDICAL
Καραολή Δημητρίου 61, 15232, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: +30 210 74 72 973
Fax: +30 210 74 86 966
info@vistamedical.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Καραολή Δημητρίου 61, 15232, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: +30 210 68 43 069
Fax: +30 210 68 52 592
info@vistanovus.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Παπαδόπουλος

 

Λ. Βουλιαγμένης 336 & Γρίβα Διγενή 1,
17342 Άγιος Δημήτριος, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 954 2300
Fax: +30 210 954 2310
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Νανόπουλος